"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

РАДИОЛОГИЧЕН/ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН/ КАБИНЕТ

  • Диагностика и консултативни прегледи
  • Планиране в "лист на чакащите" за лъче-лечение и оформяне на онкологично досие
  • Диспансерно наблюдение
  • Прегледи по избор на пациента