"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

  • Кабинет по болката
  • Хирургичен кабинет за консултативни прегледи и профилактика
  • Гинекологичен кабинет за консултативни прегледи и профилактика
  • Консултативен кабинет по лекарствено лечение
  • Радиологичен кабинет
  • Гастроентерологичен кабинет
  • Кабинетите са оборудвани с необходимата техника. В тях работят висококвалифицирани специалисти, от които може да получите компетен тна помощ, не само в областта на онкологията.