"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Извършват се:

 • Хистологични изследвания:
  • биопсии
  • експресно хистологично изследване - гефрир
 • Цитологични изследвания:
  • в гинекологията - ексфолиативна диагностика на влагалище, шийка, ендо-метриум, намазки при профилактични онкологични прегледи при жените
  • пункционни биопсии - млечна жлеза, лимфен възел, простата, черен дроб и др.
  • в пулмологията - промивни води, храчки, пунктати и др.

Съвременната и модерна техника осигурява максимална ефективност и високо качество за обработка на материалите.

Работно време: 7.30 - 13.30 ч.
Телефони: 073/ 882 857, втр. 48, 49