"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

 • Пълна информация за онкологичните заболявания
 • Картотекиране и обработване на документацията на диспансеризираните болни
 • Проучване, регистрация и епидемиологичен контрол на онкологичните заболявания
 • Регистратурна дейност
 • Организация на профилактичната дейност
 • Оказване на методична помощ на неонкологичните лечебни заведения от обслужвания район
 • Организация на диспансерно наблюдение по места
 • Телефон: 073/ 882 857, вътр. 46


  Д-р Лилия Крумова Багашева – ръководи организационно-методично отделение и регионален раков регистър/ РРР/ от 2002 г.
  Завършва медицина в МА- София през 1983 г.,придобива специалност по детски болести – 1990 г.От 2002 г.съвместява двете специалности.
  В отделението работят: 1 регистратор и 2 медицински сестри.
  В РРР се извършва регистрация, диспансеризация и проследяване на болни с онкологични заболявания на територията на Благоевградска област.
  Обслужваме и водим на диспансерен учет около 300 болни от други области. Извършва се картотекиране и обработване на документацията на диспансерно болните.
  Проучване и епидемиологичен контрол на онкологичните заболявания . Организация на профилактичната дейност Оказване на методична помощ на неонкологичните лечебни заведения от обслужвания район.
  Всички в отделението са посещавали многократно квалификационни курсове и имат сертификати за тях.