"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

В Микробиологичната лабораторията се изследват различни клинични материали – раневи, ушни, гърлени, очни и други секрети; пунктати; урина и др. Извършва се етиологична диагностика на различни микробно обусловени заболявания и определяне на антимикробна чувствителност към широк спектър антибиотици. Лабораторията е включена в системата за външен лабораторен контрол на качеството, което гарантира достоверността на извършените микробиологични изследвания.
Работно време:
11.30-18.30
Началник микробиологична лаборатория:
Д-р Венера Даскалова
Биографични данни:
Завършва медицинска академия – София през 1983г. Работи като участъков лекар към Детско поликлинични отделение към МБАЛ-Благоевград. По-късно работи като лекар-ординатор в Микробиологична лаборатория към ХЕИ-Благоевград. От 2001г. работи като лекар-ординатор в МДЛ “Медилаб” ООД, а от 2010г. и като завеждащ микробиологична лаборатория към СБАЛО”Св. Мина”- Благоевград. През 2011г. завършва “Здравен мениджмънт” в ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Специалност:
●Микробиология
Квалификации:
●Етиологична диагностика на системни микоза
●Имунодиагностика на хламидиални инфекции
●Серологична диагностика на HIV
●Диагностика на бактерии от род Кампилобактер и Хеликобактер
●Диагностика на Лаймска болест
Биолог:
Ели Тодорова
Биографични данни:
Завършва Софийски университет със специалност Молекулярна биология. От 2010г. работи като биолог към СБАЛО”Св. Мина”-Благоевград.
Лаборант:
Елена Василева
Биографични данни:
Завършва Медицински колеж “Йорданка Филаретова”-София. Работи като клиничен лаборант в МБАЛ-Благоевград и МДЛ “Виталаб”, като микробиологичен лаборант в ХЕИ-Благоевград и МДЛ “Медилаб”. От 2010г. работи като лаборант в Микробиологията към СБАЛО”Св. Мина”-Благоевград.