"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

  • Диагностика на онкологичните заболявания и преканцерози
  • Първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания (с цитостатици, хормони и имуномодулатори)
  • Планиране в "лист на чакащите" за химиотерапия и оформяне на онкологично досие
  • Диспансерно наблюдение
  • Прегледи по избор на пациента

  • Работно време: по график
    Телефон: 073/ 882 857, вътр. 30