"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ.

Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от:

  • Хематологични изследвания;
  • Биохимични изследвания;
  • Електролити;
  • Хемостаза;
  • Уринни показатели;
  • Туморни маркери.

Лабораторията разполага със съвременни автоматични анали-затори с голям капацитет. Изследванията се осъществяват чрез микро-методи - хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи на двусменен режим.
Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациента срещу заплащане.

Работно време: 7.30 ч. - 17.30 ч.
Телефон: 073/ 88 55 85


Завеждащ клинична лаборатория д-р. Сашка Благоева
Лекари:
д-р. Метанетка Гърбева
Клинични лаборанти
Кристина Тачева