"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

  • Консултативни прегледи и профилактика
  • Диагностика на онкохирургичните заболявания и преканцерози
  • Първични и вторични консултативни прегледи
  • Планиране в “лист на чакащите” за оперативно лечение
  • Профилактични прегледи - целогодишно
  • Диспансерно наблюдение
  • Прегледи по избор на пациента, съгласно Наредба 22/ 1997 г. доп. 29/ 2001 г. на МЗ.
  • Работно време - по график
    Телефони: 073/ 882 857, вътр. 35