"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

КАБИНЕТ ПО БОЛКАТА

  • Консултативни прегледи
  • Изписване на болкоуспокояващи лекарствени средства съобразно изискванията на СЗО.
  • Телефон: 073/ 882 857, вътр. 39