"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

  • Консултативни прегледи и профилактика
  • Диагностика на онкогинекологичните заболявания и преканцерози
  • Първични и вторични консултативни прегледи
  • Планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност
  • Профилактични прегледи - целогодишно
  • Диспансерно наблюдение
  • Прегледи по избор на пациента
  • Телефон: 073/ 882 857, вътр. 39