"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

  • Диагностика на гастроентерологични заболявания и преканцерози
  • Първични и вторични консултативни прегледи
  • Планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност
  • Прегледи по избор на пациента
  • Фиброскопска диагностика