"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:
повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.

Обяви

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, град Благоевград
Специализирана болница по онкология „Свети Мина” ЕООД, Благоевград обявява следните свободни работни места:

Документи се подават всеки ден от 08:30 до 15:00 часа в 213 кабинет в сградата на СБАЛО „Свети Мина“, тел. 73/882857.

 1. Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ организира 

  безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в Благоевград

   

  Днес, 6 ноември, започва записването за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата по съвместната програма на Фондация Една от 8 и Avon – „Бъди до мен“.

  Прегледите са предназначени за жени между 20 и 60-годишна възраст, които не са диагностицирани с рак на гърдата и не са бременни! 

  Прегледите ще се извършват в Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД през месеците ноември и декември (с начална дата 13 ноември).


  Ще бъдат прегледани общо 318 жени в Благоевград. Прегледите ще продължат 2 месеца или до изчерпване на бройката безплатни профилактични прегледа. 

  Прегледите ще се извършват след предварително записване от 06 до 10 ноември на тел. 073/882857 от 8:30 часа до 13:30 часа.


  Желаещите да се прегледат ще попълнят анкета, чиято информация е необходима за статистика в края на кампанията.

  По програмата „Бъди до мен“ ще бъдат прегледани 318 жени в Благоевград, 300 жени в Хасково и 250 жени в Шумен.